Main Page
Register
Log in

Tuesday, 2020-08-11, 3:03 AM
Welcome Dezer
|)eZer
Site menu

Our survey
ReP Rock PoP Jazz
Total of answers: 71

Main » FAQ [ New question ]


შეგახსენებთ რომ ფილმის ქრისტეს ვნებანი მწარმოებელ ფირმასთან მოლაპარაკების თანახმად მას უნდა დაერთოს სუბტიტრები.მთელ მსოფლიოში ეს ფილმი მხოლოდ ამ სახითაა გავრცელებული.მისი გახმოვანება დაუშვებელია.ამ პირობის შეუსრულებლობა საავტორო უფლებების დარღვევად ჩაითვლება.ფილმი არცერთ საიტზე არ დევს ქართული სუბტიტრებით.

ესა არის ქართულად გახმოვანებული ზოროს ნიღაბი....ყველამ ვიცით ეს კინო ალბათ, მაგრამ ქართულ ვერსიაზე ძალიან გაერთობით....:) ვიწერთ და ვაკომენტარებთ აბა.... biggrinძალიან სასაცილოა...


ზვიოს ნიღაბი
წელი: 1998
როლებში: ენტონი ჰოპკინსი, ანტონიო ბანდერასი, კეტრინ ზეტა-ჯონსი

აღწერა:
სიყვარულისა და სიმამაცის დაუვიწყარი ისტორია, რომელშიც შერწყმულია კომედიისა და მძაფრსიუჟეტიანი ფილმის ელემენტები.
ნუ ეს ყველაფერი გადაკეთებულია ქართულად!!!!

ინფორმაცია ფილმზე:
დასახელება: უცხო მტაცებლის წინააღმდეგ 2: რექვიემი.
ორიგინალური დასახელება: Aliens vs. Predator 2: Requiem
გამოსვლის წელი: 2007
ჟანრი: ბოევიკი, უჟასი, ფანტასტიკა.
რეჟისორი: კილინ შტრაუსი, გრეგ შტრაუსი.
როლებში: სტივენ პასკუალე, რეიკო ეისლვორტი, ჯონ ორტიზი, ჯონი ლუისი და სხვები.

ფილმის შესახებ:
ლეგენდარული მონსტრები ერთმანეთს შეერკინებიან ტეხასის ერთერთ პატარა ქალაქში.

IMDB : 6.2/10 (5,055 votes)

გამომშვები: ა.შ.შ.
ხანგძლივობა: 1:26:35
გახმოვანება: რუსული პროფესიონალური (ორხმიანი)

ფაილი:
ხარისხი: TS.
ფორმატი: AVI
ვიდეო: 672x320 25.00fps 956Kbps
ვიდეო: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 111Kbps
ზომა: 672 MB

ინფორმაცია რელიზზე:
დასახელება: ჰითმენი
ორიგინალური დასახელება: Hitman
გამოსვლის წელი: 2007
ჟანრი: ბოევიკი,თრილერი,კრიმინალი
რეჟისორი: კსავიერ გენსი
როლებში:თიმოტი ოლიფენტი,დუგრეი სკოტი,ოლგა კურილენკო,რობერტ კნეპერი,ულრიხ ტომსენი,მიხაელ ოფფეი,ჰენრი იენ კუსიკი,ქრისტიან ერიქსონი,ერიკ ებონი,ჯო შერიდანი

ფილმის შესახებ:
აგენტმა 47 რუსეთში ბოლო დავალების შესრულების დროს და მას მოუწევს ჩრდილოეთის ქვეყანაში დაბრუნება, რომ გამოასწოროს თავისი დანაშაული და მოშოროს მოწმე. მაგრამ რუსეთში ჩასვლის დროს იგი ხვდება, რომ მას მახე დაუგეს მასზე ნადირობენ ადამიანები რომლებსაც მისი მოკვლა სურთ. მაგრამ მასზე ლონდონის ინტერპოლიც ნადირობს...


მსოფლიო პრემიერა: 21 ნოემბერი 2007

IMDB 6.5/10 (11,793 votes)

გამოშვებულია: აშშ, საფრანგეთი / Twentieth Century Fox
ხანგრძლივობა: 01:28:56
თარგმანი: დუბლირებული
ენა:რუსული

ფაილი:
ფორმატი: XviD
ხარისხი: DVDRip
ვიდეო: 1810 kbps, 672x288
ხმა: AC3, 6 ch, 384 kbps
ზომა: 1,36 GB

l heritage / მემკვიდრეობა
ინფორმაცია ფილმზე:
ჟანრი:
ქართული
წელი: 2006
რეჟისორი: გ.ბაბლუანი
როლებში: გიორგი ბაბლუანი, ლეო ჯაფარიძე, ბექა სიხარულიძე, გივი სიხარულიძე, ლევან უჩანეიშვილი;

ფილმის მოკლე აღწერა:
გელა ბაბლუანის ფილმი, სვანი ხალხის ტრადიციებზე, ფრანგი ტურისტები მიდიან სვანეთში, გზაში მათ შეხვდებათ ბაბუა და შვილიშვილი, რომლებსაც მიაქვთ სასაფლავე მესტიაში... ისინი მათთან ერთად წასვლას გადაწყვეტენ...

ფაილი:
ხარისხი: DVDrip
ენა: ქართული
ზომა: 700MB

დასახელება: გაქცევა
ორიგინალური დასახელება: Prison Break
გამოშვების წელი: 2008
ჟანრი: კრიმინალი, დრამა
რეჟისორი: პოლ შერინგი

როლებში: დომინიკ პერსელი, ვენტვორტ მილერი,უილიამ ფიჩნერი,ამორი ნოლასკო,ვეიდ ყილიამსი,რობერტ კნეპერი,კრის ვანსი,რობერტ ვისდომი,დენეი გარსია,ჯუდი ლინ ო კიიფ.

სერიალის შესახებ:
ორი ძმის ისტორია. უფროსი - ლინკოლნ ბეროუზი, არც ისე წარმატებული, ყოფილი ნარკომანი - მკაცრი რეჟიმის ციხეშია და განაჩენის აღსრულებას ელოდება. ეს განაჩენი მას ვიცე-პრეზიდენტის ძმის მკვლელობის გამო გამოუტანეს, რომელიც რა თქმა უნდა არ ჩაუდენია, ამიტომ უმცროსი ძმა გადაწყვიტავს მას ციხიდან გაქცევა მოუწყოს...


ხარისხი: HDTVRip
კადრის ზომა: 624x352
ფორმატი: AVI
ვიდეო: 624x352 (1.77:1), 23.97, XviD build 38 ~1056 kbps avg, 0.19 bit/pixel
გახმოვანება: რუსული

Èíôîðìàöèÿ î ôèëüìå
Íàçâàíèå:
Ãëàç
Îðèãèíàëüíîå íàçâàíèå: The Eye
Ãîä âûõîäà: 2008
Æàíð: Óæàñû, òðèëëåð, äðàìà
Ðåæèññåð: Äýâèä Ìîðî, Êñàâüåð Ïàëþ
 ðîëÿõ: Äæåññèêà Àëüáà, Àëåññàíäðî Íèâîëà, Ïàðêåð Ïîóçè, Ðàäå Ñåðáåäæèÿ, Ôåðíàíäà Ðîìåðî, Ðýé÷åë Òèêîòèí, Îááà Áàáàòóíäå, Äýííè Ìîðà, Õëîÿ Ìîðåòö, Áðåòò Õàâîðò

Î ôèëüìå:
Ýëëèñîí îñëåïëà åùå â äåòñòâå. Äîëãèå ãîäû â àáñîëþòíîé òåìíîòå îíà òåðïåëèâî æäàëà òîãî ÷àñà, êîãäà ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû âíîâü îáðåò¸ò çðåíèå. È âîò, ñïóñòÿ äâàäöàòü ëåò, íàñòóïèë äîëãîæäàííûé ìîìåíò - åé ïðèæèâëÿþò äîíîðñêóþ ðîãîâèöó. Îäíàêî âñêîðå ïåðåñàæåííûì åé äîíîðñêèì ãëàçîì îíà íà÷èíàåò âèäåòü â çåðêàëå ñìóòíûå îáðàçû.  ïîèñêàõ îòâåòîâ Ýëëèñîí ïûòàåòñÿ âûÿñíèòü, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ ïðåäûäóùèì îáëàäàòåëåì ãëàçà.

IMDB 5.0/10 (1,800 votes)

Âûïóùåíî: ÑØÀ, Lionsgate
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 01:28:25
Îçâó÷èâàíèå: Ëþáèòåëüñêîå (îäèí ãîëîñ)

Ôàéë
Ôîðìàò: XviD
Êà÷åñòâî: TS
Âèäåî: 992 kb/s, 640x272
Àóäèî: MP3, 112 kb/s
Ðàçìåð: 702 MB

Login form

Search

Site friends

Statistics


Copyright MyCorp © 2020